Xuất bản thông tin

null Ban dân vận Tỉnh ủy khảo sát mô hình gia đình xây dựng Nông thôn mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban dân vận Tỉnh ủy khảo sát mô hình gia đình xây dựng Nông thôn mới

Ngày 22-07-2020, Tổ giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp do ông Nguyễn Hữu Thời – Phó trưởng Ban Dân Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã đến huyện Tam Nông khảo sát kết quả thực hiện mô hình gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Qua khảo sát thực tế các hộ dân tham gia đăng ký hộ gia đình “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Tân Công Sính. Đoàn khảo sát đã đánh giá cao sự đồng thuận của người dân trong việc chấp hành thực hiện tốt 14 nội dung trong phiếu đăng ký. Đồng thời đề nghị UBMTTQVN cùng các tổ chức chính trị - xã hội xã tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và kịp thời biểu dương những gương điển hình thực hiện tốt mô hình.

Gần 01 năm thực hiện mô hình gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” ở các xã trong huyện đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuân cao từ nhân dân. Nhiều mô hình đã được thành lập và phát huy hiệu quả như: tuyên truyền vận động người dân treo ảnh Bác, làm cột cờ, xây dựng hàng rào, trồng hoa kiểng tại các tuyến đường; thực hiện mô hình “Camera an ninh”, “Quản lý địa bàn, quản lý người vi phạm pháp luật”…Qua đó đã giúp nâng cao nhận thức, cách nghĩ, cách làm của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng NTM.

Làm việc tại Ban Dân vận Huyện ủy, ông Nguyễn Hữu Thời – Phó trưởng Ban Dân Tỉnh ủy đã đánh cao việc thực hiện mô hình tại Tam Nông, ông cho rằng xây dựng NTM là không có điểm dừng, mục đích cuối cùng là hướng đến nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đề nghị huyện cần tiếp tục tuyên truyền đến người dân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng NTM; phát huy vai trò gương mẫu của Cán bộ, Đảng viên trong tham gia mô hình; UBMTTQ tiếp tụp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương trong việc vận động, giám sát việc thực hiện mô hình của người dân…

Chí Cường