Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác quân sự quốc phòng địa phương

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác quân sự quốc phòng địa phương

Ngày 21/7/2020, Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác Quân sự Quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2020.

Các đại biểu đã đánh giá cao kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương của huyện. Nổi bật, công tác tuyển quân đạt 100%, xây dựng lực lượng, huấn luyện, Hội thi, Hội thao... có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là thực hiện 3 khâu đột phá theo Nghị quyết của Đảng ủy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức được nâng le6nl duy trì có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí-trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”...

Những tháng cuối năm 2020, Ban chỉ huy Quân sự huyện sẽ nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; đẩy mạnh thi đua khen thưởng gắn phong trào thi đua Quyết thắng và thi đua cao điểm, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; tiếp tục phối hợp hoạt động liên tịch thực hiện có hiệu quả phong trào “lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”, tổ chức chặt chẻ “Tết Quân - Dân” và xây tặng  nhà “Tình Dân - Quân”... Trước mắt, duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Tổ chức thành công diễn tập chỉ huy tham mưu 1 bên, 1 cấp.

          Trần Trọng Trung