Xuất bản thông tin

null Sơ kết công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Chi tiết bài viết Tin tức

Sơ kết công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Ngày 16/07/2020 Ban chỉ đạo công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài huyện Tam Nông tổ chức sơ kết công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác vận động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn huyện đã có 71 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài đạt tỷ lệ 126% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, hiện có 69 lao động đang học định hướng tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và thành phố Hồ Chí Minh chờ xuất cảnh, thu nhập của lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình từ 20 đến 40 triệu đồng tùy theo thị trường lao động...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu các xã – thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến để cho nhân dân nắm vững những chính sách hỗ trợ trong việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài nhất là chính sách tín dụng của tỉnh. Thay đổi phương thức tuyên truyền vận động, không dàn trải mà tập trung vào các đối tượng có tiềm năng, có điều kiện, có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, khuyến khích cán bộ, đảng viên đưa người thân đi lao động ở nước ngoài

Dịp này UBND huyện cũng đã khen thưởng 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác vận động lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Thành Long