Xuất bản thông tin

null Chi trên 223 triệu đồng hỗ trợ cho lao động ảnh hưởng đại dịch covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi trên 223 triệu đồng hỗ trợ cho lao động ảnh hưởng đại dịch covid 19

Ngày 15/7/2020, Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao tặng tổng cộng trên 233 triệu đồng hỗ trợ cho những 77 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng và lao động nghỉ việc không hưởng lương tại 3 Công ty trên địa bàn huyện, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) May mặc Thành Nhân có 30 lao động được hỗ trợ 2 tháng-mỗi tháng 1,8 triệu đồng/người; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại May mặc Xuất nhập khẩu Tài Thắm có 30 lao động được hỗ trợ 1 tháng và Công ty TNHH Hùng Cường có 17 lao động được hỗ trợ 2 tháng...

Được biết, toàn huyện Tam Nông hiện có tổng cộng 18.085 đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid 19 được phê duyệt hỗ trợ, với 16 tỷ 197 triệu đồng. Đến thời điểm này, Phòng Lao động-TBXH huyện và các địa phương đã tổ chức phát hỗ trợ dứt điểm cho các đối tượng đã được phê duyệt..

Trần Trọng Trung