Xuất bản thông tin

null Tổng kết phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổng kết phong trào thi đua “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020

Ngày  10/7/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ huyện đã đóng góp xây tặng 11 căn nhà tình quân dân, tình đồng đội. Mỗi căn trị giá từ 30 - 50 triệu đồng. Thăm, tặng quà cho gia đình chính sách gần 200 triệu đồng. Đề nghị trên giải quyết chế độ, chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho 333 hồ sơ được hưởng trên 687 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất 122 trường hợp, với trên 65 triệu đồng... Đặc biệt là thực hiện tốt mô hình Tết Quân Dân tại các xã Phú Đức, Tân Công Sính, Phú Cường, Phú Thọ, Phú Thành B...

Thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “đơn vị dân vận tốt”, phong trào “lực lượng vũ trang huyện thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới”, “chung tay vì người nghèo”, phong trào “Bộ đội về làng”...

Dịp này, có 2 tập thể và 4 cá nhân được Ban Chỉ huy quân sự huyện Tam Nông khen thưởng   

Trần Trọng Trung.