Xuất bản thông tin

null Tam Nông quyết tâm đạt huyện nông thôn mới năm 2024

Trang chủ Tin hoạt động

Tam Nông quyết tâm đạt huyện nông thôn mới năm 2024

Ngày 30/3/2024, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông đã tổ chức “đối thoại cùng nhân dân” trên sóng FM, với chủ đề “Kết quả thực hiện Nông thôn mới ở huyện Tam Nông”

Đối thoại cùng nhân dân trên sóng truyền thanh với chủ đề

"Kết quả thực hiện Nông thôn mới ở huyện Tam Nông"

Qua 60 phút, đã có 12 câu hỏi được 2 diễn giả trả lời trực tiếp trên sóng phát thanh FM Đài huyện. Ông Lưu Văn Tiến - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Đến nay, toàn huyện Tam Nông có 03 xã Phú Cường, An Hòa và Phú Thọ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 08 xã Phú Ninh, Phú Đức, Phú Thành B, Tân Công Sính và Hòa Bình đạt chuẩn xã nông thôn mới. Tam Nông sẽ phấn đấu quyết tâm thực hiện đạt Huyện nông thôn mới năm 2024.

Đối thoại cùng nhân dân trên sóng truyền thanh với chủ đề

"Kết quả thực hiện Nông thôn mới ở huyện Tam Nông"

Còn ông Phan Hồng Thẩm - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bình trả lời cụ thể về những biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện xã Hòa Bình đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao năm 2024 là tích cực tham mưu UBND huyện cân đối các nguồn kinh phí và tự cân đối nguồn kinh phí của địa phương để thực hiện các tiêu chí có liên quan đến kết cấu hạ tầng. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn, giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã là lực lượng nồng cốt trong tổ chức thực hiện; Phối hợp các ngành hữu quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà máy cấp nước Hòa Bình. Tiếp tục tìm kiếm, học tập kinh nghiệm những mô hình kinh tế mang tính đột phá, hiệu quả để triển khai, nhân rộng tại địa phương; hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, giới thiệu, kêu gọi doanh nghiệp, công ty đến để thực hiện liên kết, tiêu thụ sản phẩm của thành viên các hợp tác xã…

Trần Trọng Trung