Xuất bản thông tin

null Tam Nông tập huấn công tác Chuyển đổi số đợt 1 năm 2024

Trang chủ Tin hoạt động

Tam Nông tập huấn công tác Chuyển đổi số đợt 1 năm 2024

Ngày 29/03/2024, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Nông phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác chuyển đổi số đợt 1 năm 2024.

Tập huấn công tác chuyển đổi số cho cán bộ, CCVC phụ trách chuyển đổi số huyện, xã

Tại đây trên 50 học viên là lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách chuyển đổi số, tổ giúp việc chuyển đổi số huyện, xã tham dự lớp tập huấn. Chuyên viên Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh hướng dẫn việc thu thập và tổng hợp hồ sơ đánh giá chuyển đổi số (DTI) theo Bộ chỉ số đánh giá của Tỉnh đối với cấp huyện.

Chuyên viên Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá chỉ số CĐS

Ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ thu thập tài liệu đánh giá thành viên Tổ giúp việc chuyển đổi số huyện, xã còn trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng vào thực tế thực hiện chuyển đổi số như: Việc triển khai thực hiện và thu thập tài liệu đánh giá tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; thống kê tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; số hộ dân sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử,….Chuyên viên Trung tâm chuyển đổi số đã hướng dẫn cách thực hiện đồng thời ghi nhận những đề xuất, kiến nghị để tham mưu lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Chuyển đổi số huyện hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Bà Phạm Thị Minh Thi - Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

trao đổi một số nội dung có liên quan 

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và nâng cao năng lực kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Huyện; giúp công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số nắm vững kiến thức và hoạt động của hệ thống các phần mềm, từ đó áp dụng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị góp phần cải thiện, nâng cao điểm số Chỉ số chuyển đổi số năm 2024 của Huyện./. 

Thành Long