Xuất bản thông tin

null Xã Phú Ninh hoạt động tổ Phụ nữ “Hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng”

Trang chủ Tin hoạt động

Xã Phú Ninh hoạt động tổ Phụ nữ “Hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng”

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ Đồng Tháp tích cực tham gia chương trình Chuyển đổi số” giai đoạn 2023-2025 và Kế hoạch số 09/KH-BCH, ngày 17/01/2022 của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tam Nông về việc thực hiện khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”  nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội viên Hội LHPN xã hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính

Trong quý 1 năm 2024 tổ Phụ nữ “Hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng” xã Phú Ninh đã luôn làm tốt công tác hướng dẫn cho hội viên, phụ nữ, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn cài đặt ứng dụng số đạt được nhiều kết quả khả quan như:

- Phối hợp Công an xã hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt thành công được 45 tài khoản định danh điện tử VneID.

- Hỗ trợ cho 145 lượt hội viên, phụ nữ và 171 lượt người dân cài đặt ứng dụng VssID, Y tế Đồng Tháp, Agribank E-Mobile Banking, VBSP SmartBanking...

- Phối hợp với lực lượng Công an xã để hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tham gia cùng với Ban Chỉ đạo mô hình “Dịch vụ công trực tuyến xã”, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án số 06, nhằm phát huy hiệu quả mô hình điểm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo Công văn số 52/TCTĐA06, ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện các mô hình điểm của Đề án số 06.

Hội viên Hội LHPN xã hướng dẫn người dân sử dụng máy bấm số tự động

Thông qua việc thành lập mô hình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội; Phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền tảng dữ liệu số, kho dữ liệu dùng chung đóng góp phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của địa phương; Khai thác có hiệu quả từ các trang fanpage, mạng xã hội (facebook, zalo…) của Hội kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội cũng như hỗ trợ phụ nữ thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đổi mới phương pháp quản lý hội viên, phương pháp sinh hoạt Hội và nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng hoạt động Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Từng bước nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong đội ngũ cán bộ Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Nâng cao chất lượng giải quyết công việc, đáp ứng nhanh yêu cầu thông tin báo cáo, kịp thời chuyển tải thông tin tài liệu mang tính thời sự trong tuyên truyền sinh hoạt hội viên, tập hợp thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ đến với tổ chức Hội./.

Phan Hữu Nghĩa – Trạm truyền thanh xã Phú Ninh