Xuất bản thông tin

null Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024

Trang chủ Tin hoạt động

Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024

Thiết thực tuyên truyền và triển khai Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 trên toàn quốc, vừa qua, dựa vào định hướng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hóa và Thông tin đã triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn huyện Tam Nông.

Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các đơn vị, địa phương  căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong năm 2024 phù hợp với thực tế, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực. Các chuỗi hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tập trung tổ chức từ ngày từ 16/3 đến hết tháng 4/2024, (Trọng điểm từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024), với thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”; “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghệ 4.0, khuyến khích người dân đọc sách theo xu hướng đọc sách số, sách âm thanh, sách tương tác và các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo…; Tổ chức các câu lạc bộ đọc sách trực tuyến, tạo ra các nhóm đọc sách trực tuyến để thảo luận về tác phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến như Zoom, Skype, Google Meet… Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách.  

                                                                                          Huyền Diệu

(Phòng VHTT Tam Nông)