Xuất bản thông tin

null Xã Phú Thọ quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính năm 2024

Trang chủ CCHC

Xã Phú Thọ quyết liệt thực hiện các giải pháp cải cách hành chính năm 2024

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cắt giảm, đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND xã Phú Thọ vừa triển khai đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính tại địa phương.

Cán bộ chuyên môn hỗ trợ người dân chứng thực bản sao điện tử từ bản chính (Ảnh minh họa)

Theo đó, Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo và thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Khẩn trương hoàn thành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo đúng tiến độ, đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính. Kết nối, chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa trên địa bàn xã Phú Thọ. Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian đi lại của người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định; 100% hồ sơ thủ tục hành chính của địa phương phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và phải liên thông, đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Cán bộ chuyên môn hỗ trợ người dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ tại cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh minh họa)

Đặc biệt, cán bộ chuyên môn không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định.

Diễm My – Truyền thanh Phú Thọ