Xuất bản thông tin

null Xã Phú Cường tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân phục vụ công tác chuyển đổi số

Trang chủ Chuyển đổi số

Xã Phú Cường tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân phục vụ công tác chuyển đổi số

Công an xã Phú Cường, tiếp tục thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), cấp số định danh điện tử và Cài đặt ứng dụng VNeiD cho công dân phục vụ dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân

Trong ngày Công an xã đã tiếp nhận hơn 50 hồ sơ cấp CCCD cho công dân, đồng thời tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt tiện ích ứng dụng VNeID, và tích hợp tài khoản định danh điện tử.

Tích hợp tài khoản định danh điện tử

Thời gian tới xã Phú Cường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử để công dân có thể sử dụng các tiện ích ứng dụng VNeID, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số.

Nguyễn Hữu Nghĩa

Trạm TT Phú Cường