Xuất bản thông tin

null Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông gặp gỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Trang chủ Tin hoạt động

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông gặp gỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện mô hình "Lãnh đạo UBND huyện gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” tại Bộ phận Một cửa, sáng ngày 26/3/2024, Chủ tịch UBND Huyện Tam Nông - Trần Thanh Nam và lãnh đạo các ngành chức năng Huyện cùng Chủ tịch UBND hai xã Phú Thành A và Phú Đức đã gặp gỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính đối với hộ ông Phan Văn Đục Em ngụ xã Phú Thành A và hộ ông Nguyễn Thanh Giang ngụ xã Phú Đức.

Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ người dân thực hiện thủ tục hành chính

Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện gặp gỡ công dân thực hiện TTHC

Theo đó, 2 hộ ông Phan Văn Đục Em và ông Nguyễn Thanh Giang trao đổi vướng mắc về một số hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Phú Thành A và UBND xã Phú Đức...

Người dân trình bày ý kiến có liên quan đến TTHC 

Người dân trình bày ý kiến có liên quan đến TTHC tại buổi gặp gỡ

Sau khi nghe lãnh đạo các ngành chức năng Huyện và Chủ tịch UBND xã giải thích pháp luật, ông Trần Thanh Nam chỉ đạo UBND xã Phú Thành A và các ngành chức năng Huyện phối hợp hướng dẫn hộ ông Đục Em kê khai hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký và nộp tại UBND xã để được xem xét, trình lên cấp có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật. Còn yêu cầu của hộ ông Giang, Chủ tịch UBND Huyện Tam Nông ghi nhận và chỉ đạo UBND xã Phú Đức và các ngành chức năng Huyện khảo sát thực tế hiện trạng rồi tham mưu lãnh đạo UBND Huyện quyết định.

Người dân bày tỏ sự đồng thuận với ý kiến trao đổi từ Chủ tịch UBND huyện

Qua gặp gỡ, thực hiện thủ tục hành chính hầu hết người dân đều rất hài lòng với cách giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông./. 

Trần Trọng Trung