Xuất bản thông tin

null Xã Phú Thọ ứng dụng chuyển đổi số trong công tác cấp thẻ hội viên Người cao tuổi có mã QR code

Trang chủ Chuyển đổi số

Xã Phú Thọ ứng dụng chuyển đổi số trong công tác cấp thẻ hội viên Người cao tuổi có mã QR code

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam và chỉ đạo của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Đồng Tháp về việc cấp thẻ hội viên Người cao tuổi có mã QR. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện Tam Nông vừa phối hợp Ban đại diện Người cao tuổi xã Phú Thọ triển khai thực hiện cho người cao tuổi trên toàn xã.

Cấp thẻ hội viên Người cao tuổi có mã QR code

Buổi triển khai chụp hình và làm thẻ hội viên có mã QR cấp miễn phí cho hội viên người cao tuổi của 6 chi hội trực thuộc hội người cao tuổi của xã Phú Thọ quản lý. Đối tượng cấp thẻ đợt này chủ yếu là hội viên mới được cấp thẻ lần đầu, hội viên đã được cấp thẻ trước đây nhưng bị mất, hư hỏng không sử dụng được và hội viên có nhu cầu làm lại thẻ do được cấp đã quá lâu hình ảnh không còn rõ nét hoặc không có hình, không có mã QR. Đợt cấp thẻ này đã làm theo đúng chỉ đạo của Trung ương Hội về tiếp tục thực hiện quản lý và nâng cao chất lượng thực hiện việc cấp thẻ hội viên người cao tuổi và giấy mừng thọ. Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện đã chỉ đạo cụ thể cho Hội người cao tuổi xã khẩn trương triển khai thực hiện và đồng ý cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Nhà hàng Quế Lâm Quán tài trợ cấp thẻ hội viên miễn phí 100% cho người cao tuổi. Việc triển khai cấp thẻ có mã QR là chủ trương góp phần trong công tác chuyển đổi số tại địa phương, được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên người cao tuổi.

Chụp hình làm thẻ hội viên Người cao tuổi có mã QR code

Được biết, việc đổi thẻ hội viên có mã QR là chủ trương của Ban Chấp hành Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Vì trong tương lai người cao tuổi sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước cho người cao tuổi. Chính vì vậy, Trung ương hội quản lý chặt chẽ thẻ hội viên bằng cách thống nhất người cao tuổi trên cả nước sử dụng một thẻ có mã QR. Nghĩa là thay vì các tỉnh tự mua hoặc thiết kế thẻ cấp cho hội viên khi kết nạp như trước đây thì nay thống nhất một loại thẻ có mã QR từ Trung ương xuống địa phương. Sau này khi cấp xong thẻ cho các hội viên sẽ tích hợp quản lý trên phần mềm và hiện Bộ Công an đang làm cho Hội Người cao tuổi.

Cập nhật thông tin người cao tuổi để làm thẻ hội viên có mã QR code

Trong đợt làm thẻ hội viên người cao tuổi có mã QR lần này, người cao tuổi tập trung tại trụ sở ấp. Dự kiến, Ban Đại diện Hội người cao tuổi huyện sẽ tiếp tục phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Nhà hàng Quế Lâm Quán và Ban Đại diện Hội người cao tuổi xã đến tận nhà người cao tuổi, trực tiếp làm thẻ cho hội viên cao tuổi đi lại khó khăn.

Diễm My – Truyền thanh Phú Thọ