Xuất bản thông tin

null Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ mô hình “02 không”, “03 nhất” tại UBND xã Tân Công Sính

Trang chủ Tin hoạt động

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính từ mô hình “02 không”, “03 nhất” tại UBND xã Tân Công Sính

Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân. Đồng thời,  nâng cao sự hài lòng của tổ chức và công dân khi đế thực hiện thủ tục hành chính. Ủy ban nhân dân xã Tân Công Sính triển khai thực hiện mô hình cải cách hành chính “02 không”, “03 nhất” tại bộ phận một cửa xã.

UBND xã Tân Công Sính triển khai thực hiện mô hình "02 không", "03 nhất"

Theo Kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục duy trì những mô hình đã thực hiện có hiệu quả trong những năm qua như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Phòng họp không giấy, Tổ công nghệ số cộng đồng,…Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức đánh giá lại việc thực hiện mô hình “02 không”, “03 nhất” của địa phương. Mô hình “02 không” là công dân không viết, cán bộ không hẹn và “03 nhất” là giải quyết kịp thời nhất, sâu sát nhất, hiệu quả nhất.

Công chức chuyên môn tại bộ phận một cửa xã hướng dẫn người dân thực hiện TTHC

Mô hình “02 không”, “03 nhất” được Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện tại bộ phận một cửa xã từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay. Sau gần 1 tháng thực hiện đánh giá bước đầu cho thấy mô hình đã mang lại hiệu quả trong hoạt động cải cách hành chính, hồ sơ được thực hiện đảm bảo trước và đúng hạn, mô hình đã thực hiện giải quyết 43/50 hồ sơ trước hạn; 04 hồ sơ đúng hạn và hiện 03 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Người dân tự đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức chuyên môn xã

Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy 99% người dân đến thực hiện thủ tục hành chính cảm thấy hài lòng với thái độ cán bộ, công chức một cửa và thời gian giải quyết hồ sơ được nhanh chóng tiết kiệm thời gian, hạn chế việc đi lại. Đây sẽ là động lực rất lớn để địa phương thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Để thực mô hình thực hiện hiệu quả hơn, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa phải thường xuyên nghiên cứu, cập nhật những văn bản mới ban hành, trao dồi kiến thức tạo sự chuyển biến tích cực theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của tổ chức, công dân.….. Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết hồ trực tuyến, hạn chế tối đa nhận hồ sơ trực tiếp nhằm từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, thân thiện./. 

Lê Văn Vũ – TT xã Tân Công Sính