Xuất bản thông tin

null Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thọ thực hiện hướng dẫn người dân thanh toán điện tử

Trang chủ CCHC

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thọ thực hiện hướng dẫn người dân thanh toán điện tử

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận và thuận lợi hơn khi nộp làm hồ sơ, thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thọ vừa tổ chức hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn công dân trên địa bàn xã sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến và thanh toán điện tử

Từ khi triển khai các thủ tục hành chính công trực tuyến, yêu cầu đặt ra là người dân cần có những hiểu biết nhất định về công nghệ thông tin và Internet. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân trên địa bàn xã có trình độ sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên chưa tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến mà vẫn trực tiếp đến các cơ quan hành chính làm thủ tục. Trước tình hình đó, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, ngay khi có kế hoạch triển khai thực hiện của Huyện đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, Hội Liên hiệp thanh niên xã nhanh chóng thành lập Đội hình tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến và quy trình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đội hình hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến với 10 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, hỗ trợ giúp người dân hiểu thêm về lợi ích của ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến và thanh toán điện tử

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến và thanh toán điện tử

Định kỳ vào ngày thứ hai hàng tuần, Đoàn viên thanh niên sẽ đến tận nhà dân để trực tiếp hướng dẫn người dân cách thức nộp hồ sơ qua dịch vụ công. Bên cạnh đó, tuyên truyền, hướng dẫn quy trình, thủ tục, cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến để các tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng. Đồng thời, tuyên truyền trên các kênh trực tuyến như Cổng thông tin điện tử của xã, Facebook, Zalo...

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện DVC trực tuyến và thanh toán điện tử

Việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đã và đang khẳng định tính hiệu quả thiết thực, không chỉ giúp người dân làm thủ tục hành chính một cách dễ dàng, nhanh chóng mà còn tạo dựng hình ảnh cán bộ, Đoàn viên thanh niên, công chức trẻ xung kích, nhiệt tình, thân thiện, chu đáo và trách nhiệm trong lòng nhân dân.

Diễm My – Truyền thanh Phú Thọ