Xuất bản thông tin

null Phú Thành A tập huấn chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hỗ trợ thủ tục và cách tạo tài khoản dịch vụ công cho người dân

Trang chủ Tin tức

Phú Thành A tập huấn chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hỗ trợ thủ tục và cách tạo tài khoản dịch vụ công cho người dân

Vào ngày 17/03/2024 Ủy ban nhân dân xã Phú Thành A phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Phú Thành A tổ chức tập huấn về công tác chuyển đổi số cho tổ Công nghệ số xã Phú Thành A và Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp có 20 người tham gia (trong đó có: Tổ chuyển đổi số cộng đồng của xã và Tổ công nghệ số cộng đồng các ấp).

Xã Phú Thành A tập huấn chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hỗ trợ TTHC

Nội dung tập huấn: khái quát cơ bản về chuyển đổi số là gì, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số.

Xã Phú Thành A tập huấn chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hỗ trợ TTHC

Đoàn Thanh Niên triển khai công tác sử dụng phần mềm hỗ trợ thủ tục in ấn các hồ sơ cho người dân

Xã Phú Thành A tập huấn chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hỗ trợ TTHC

Ủy ban nhân dân xã hướng dẫn thao tác tạo tài khoản cho người dân và cách thanh toán toán trực tuyến, đăng ký chứng thực điện tử.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham gia tập huấn

Qua tập huấn, cơ bản các thành viên Tổ Chuyển đổi số đã nắm được và thao tác để sử dụng phần mềm hỗ trợ thủ tục, tạo tài khoản dịch vụ công cho người dân, đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến bằng điện thoại di động: mỗi thành viên đã thực hiện đăng ký chứng thực điện tử được 27 hồ sơ.

Xã Phú Thành A tập huấn chuyển đổi số, sử dụng phần mềm hỗ trợ TTHC

Chuyển đổi số là việc cần thực hiện đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Chuyển đổi số để chuyển dần phương thức làm việc, quản lý, hoạt động, giao dịch. Để chuyển đối số ngày càng phát triển cần có sự chung tay của người dân và người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, qua đó giúp thu hẹp khoảng cách số thông qua việc phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số

Dương Văn Thắng – xã Phú Thành A