Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã phú ninh

Trang chủ CCHC

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn xã phú ninh

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân (UBND) xã về Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn xã Phú Ninh; Quyết định số 135/QĐ-UBND-HC ngày 15 tháng 02 năm 2024 về việc giao nhiệm vụ, chỉ tiêu triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn huyện Tam Nông.

Công chức chuyên môn hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến

Để tiến tới xây dựng chính quyền số, công dân số, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong những giải pháp thiết thực và hiệu quả. Thanh toán trực tuyến mang lại nhiều hiệu quả tiện ích, giúp tiết kiệm thời gian, công sức, minh bạch giải quyết thủ tục hành chính và là tiến trình quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số.

Thủ tục thanh toán trực tuyến được lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã Phú Ninh quan tâm và chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong thời gian qua. Công chức làm việc tại bộ phận một cửa UBND xã Phú Ninh hướng dẫn, giải quyết thủ tục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Khi thực hiện thanh toán trực tuyến: người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng nhập mã hồ sơ để tra cứu phí, lệ phí và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Ngay khi hoàn tất việc thanh toán, biên lại thu các khoản phí, lệ phí sẽ được gửi công khai đến người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Trong quý I năm 2024 UBND xã Phú Ninh đã thực hiện 431 hồ sơ trực tuyến/462 hồ sơ đạt 93,3%; Thanh toán trực tuyến 363 hồ sơ/462 hồ sơ đạt 78,6% vượt chỉ tiêu Huyện giao.

Người dân thực hiện thanh toán trực tuyến khi đến làm TTHC tại bộ phận một cửa xã

Thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính là một trong những phương pháp hiệu quả về quản lý các khoản thu phí, lệ phí một cách khoa học, chính xác, tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân lực từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến thanh toán, đảm bảo minh bạch với các khoản thu. Triển khai nhiều thủ tục hành chính cùng một lúc, xây dựng được hình ảnh cơ quan hành chính nhà nước thân thiện, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức./.

Phan Hữu Nghĩa – Trạm truyền thanh Xã Phú Ninh