Xuất bản thông tin

null UBND xã Phú Đức triển khai kế hoạch “Lãnh đạo UBND xã gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” năm 2024

Trang chủ CCHC

UBND xã Phú Đức triển khai kế hoạch “Lãnh đạo UBND xã gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” năm 2024

Trung tuần tháng 3 năm 2024 UBND xã Phú Đức tổ chức họp triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình “Lãnh đạo UBND xã gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” tại Bộ phận Một cửa xã năm 2024, cho cán bộ, công chức chuyên môn xã, các tổ chức chính trị xã hội và trưởng các ấp.

Xã Phú Đức triển khai Kế hoạch Lãnh đạo UBND xã gặp gỡ người dân,

doanh nghiệp thực hiện TTHC

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Phường - Công chức Văn phòng – Thống Kê, phụ trách tiếp nhận và trả kết quả thông qua Kế hoạch thực hiện mô hình “Lãnh đạo UBND xã gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” tại Bộ phận Một cửa xã năm 2024, Theo kế hoạch mô hình thực hiện định kỳ 01 lần/ tháng, vào chiều thứ hai của tuần đầu mỗi tháng, theo khung giờ từ lúc 14 giờ đến 16 giờ 30 phút, tại Bộ phận một cửa xã Phú Đức.

Công chức chuyên môn phổ biến kế hoạch thực hiện

Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Đức ông Nguyễn Văn Dũng chỉ đạo cho cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện hiệu quả Kế hoạch này, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa mô hình “Lãnh đạo UBND xã gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính” đến từng hộ dân trên địa bàn, để người dân nhận thấy được “Môi trường hành chính” thoải mái, gần gũi, thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã phát biểu chỉ đạo thực hiện

Với phương châm “Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động” và tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng Chính quyền thân thiện, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ hành chính, hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dân./.

 Minh Tân - TT xã Phú Đức