Xuất bản thông tin

null Tam Nông tổng kết, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

Trang chủ Sản phẩm OCOP

Tam Nông tổng kết, công bố quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

Ngày 08/3/2024, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông đã tổ chức tổng kết, công bố Quyết định và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023.  

Ông Phùng Công Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo đó, huyện Tam Nông có 11 sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao và 01 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Trong đó, có 04 sản phẩm đề nghị công nhận lại gồm: Bột gạo lứt Huyết Rồng, Gạo lứt Huyết Rồng Năm Đấu, Dưa kiệu và Nước mắm cá linh Thành Công 2; 07 sản phẩm mới gồm: Nước mắm nhỉ Sáu Thưa, Bánh in Bảy Nghiêm, Trà nhàu cỏ ngọt túi lọc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên GREEN BALANCE, Mật ong Mai Huyền, Cơm cháy chà bông Tấn Nhựt, Chả lụa Hai Pha và Khô tép đồng Phan Chao. Nổi bật, Tỉnh đã công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm đạt 4 sao OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2023 là khô cá lòng tong ôm tiêu sọ 50% của Cơ sở khô cá đồng Phan Chao, xã Hòa Bình...

Lãnh đạo UBND huyện trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm mới đạt OCOP năm 2023

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trao giấy chứng nhận lại cho các sản phẩm OCOP

Lãnh đạo UBND Huyện Tam Nông chúc mừng các chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP 3 và 4 sao năm 2023, ghi nhận kiến nghị của các chủ thể... Qua đó, yêu cầu các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội Huyện và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình OCOP năm 2024, phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất 1 sản phẩm OCOP được công nhận mới đạt 3 sao; hướng dẫn các chủ thể sản xuất hoàn chỉnh và triển khai thực hiện hồ sơ minh chứng theo quy định; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm xanh gắn với vùng nguyên liệu địa phương theo hướng kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ; hỗ trợ liên kết tiêu thụ đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; có chính sách khuyến khích các chủ thể OCOP mở rộng quy mô sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm./. 

Trần Trọng Trung