Xuất bản thông tin

null Tập huấn nghiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Trang chủ Tin hoạt động

Tập huấn nghiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Ngày 08/03/2024, Văn phòng HĐND và UBND huyện Tam Nông tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024.

Huyện Tam Nông tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024

Tại đây gần 60 học viên là lãnh đạo và công chức các Phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND xã, thị trấn được bà Trịnh Thị Bích Thuận - Phó giám đốc Trung tâm Hành chính công Văn phòng UBND tỉnh triển khai các văn bản liên quan đến nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; hướng dẫn cập nhật, niêm yết, công khai thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tập huấn số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; chứng thực bản sao điện tử; thực hiện báo cáo trên hệ thống báo cáo của Chính phủ; tập huấn Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Bà Trịnh Thị Bích Thuận - Phó Giám đốc TT Hành chính công Văn phòng UBND tỉnh

Qua lớp tập huấn giúp cho lãnh đạo và công chức các Phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND xã, thị trấn nắm vững kiến thức về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, giúp cho công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện ngày càn tốt hơn./. 

Thành Long