Xuất bản thông tin

null Tiếp Đoàn công tác Văn phòng Điều phối tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin hoạt động

Tiếp Đoàn công tác Văn phòng Điều phối tỉnh Đồng Tháp

Chiều ngày 21/02/2024, ông Huỳnh Tất Đạt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp dẫn đầu Đoàn công tác Văn phòng điều phối tỉnh đã đến huyện Tam Nông khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện, lồng ghép thực hiện một số chính sách, chương trình, đề án có liên quan đến phát triển 05 ngành hàng chủ lực của Tỉnh.

Đoàn công tác Văn phòng Điều phối tỉnh làm việc tại huyện Tam Nông

Theo báo cáo, đến cuối năm 2023, huyện Tam Nông có các mô hình sản xuất nông nghiệp nổi bật như: mô hình sản xuất lúa hữu cơ tuần hoàn và mô hình sản xuất lúa bền vững theo tiêu chuẩn SRP tại HTX Phú Thọ, xã An Long; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tuần hoàn hiện đại và giảm phát thải thấp tại Tổ hợp tác Quyết Tiến, xã Phú Thành A; mô hình sản xuất chuổi giá trị từ lúa Huyết Rồng; mô hình phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp; mô hình ứng dụng máy sạ cụm kết hợp sản xuất lúa hướng hữu cơ; các công ty, doanh nghiệp nuôi và chế biến trên 681 ha cá tra; 258 hộ nuôi 499.884 con vịt thịt và vit cho trứng... Về việc cấp và quản lý mã số vùng trồng, toàn Huyện hiện có 56 mã số vùng trồng, với trên 12.115 ha. Trong đó, xoài 3 mã, với trên 95 ha; thanh long 1 mã, với 13 ha; lúa 49 mã, với trên 11.961 ha và ớt 3 mã, với trên 46 ha… Nhờ ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn tạo điều kiện tốt cho các thành phần tham gia thực hiện Đề án, đúng theo kế hoạch và phù hợp với định hướng, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Huyện… Từ đó, kinh tế nông thôn được giữ ổn định, các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục đổi mới - nhất là mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Huỳnh Tấn Đạt - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTTN tỉnh Đồng Tháp

Ông Phùng Công Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện

UBND Huyện đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hỗ trợ chuyển giao các mô hình mới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng, bền vững; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn tín dụng để tham gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp - nhất là hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thí điểm và nhân rộng các mô hình trong nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong liên kết tiêu thụ sản phẩm…

Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thông tin

một số nội dung đến Đoàn công tác

Đoàn công tác Văn phòng điều phối Tỉnh đã đánh giá cao sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Tam Nông trong nổ lực triển khai thực hiện, lồng ghép thực hiện một số chính sách, chương trình, đề án có liên quan đến phát triển 05 ngành hàng chủ lực của Tỉnh. Đoàn ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của địa phương trình Ban chỉ đạo Tỉnh xem xét, điều chỉnh các chính sách phù hợp và sát thực hơn./. 

Trần Trọng Trung