Xuất bản thông tin

null Chủ tịch huyện Tam Nông thăm mô hình “Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp với nuôi thả Sếu tự nhiên”

Trang chủ Tin hoạt động

Chủ tịch huyện Tam Nông thăm mô hình “Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ kết hợp với nuôi thả Sếu tự nhiên”

Ngày 20/02/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp - Trần Thanh Nam cùng lãnh đạo các ngành chức năng Huyện đã đến thăm mô hình “sản xuất lúa theo hướng hữu kết hợp với nuôi thả Sếu tự nhiên tại Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Xuân, xã Phú Đức.

     Ông Trần Thanh Nam - Chủ tịch UBND huyện thăm mô hình sản xuất lúa           theo hướng hữu cơ tại xã Phú Đức

Theo báo cáo, vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024, mô hình sản xuất lúa sinh thái kết hợp vùng thả Sếu tự nhiên có 27 hộ ở xã Phú Đức và xã Tân Công Sính canh tác 220 ha. Nhờ được Huyện và chính quyền địa phương hỗ trợ thi công hoàn chỉnh việc hạ thế điện; hệ thống trạm bơm điện; đường nước tưới, tiêu; đường lộ nội đồng bằng bê tông…các ngành chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ nên đến nay trà lúa được trên 70 ngày, đang làm đòng, trổ bông và phát triển tốt… Qua đó, nông dân thực hiện mô hình kiến nghị Huyện và chính quyền địa phương xem xét giới thiệu hợp tác với các doanh nghiệp uy tín trong liên kết tiêu thụ sản phẩm lúa hữu cơ bền vững; hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ trong vùng dự kiến nuôi thả Sếu tự nhiên…

Cánh đồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi thả Sếu tại xã Phú Đức

Hệ thống trạm bơm điện được thi công hoàn chỉnh

Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao hiệu quả mô hình trên, ghi nhận và giao cho ngành chức năng huyện xem xét, liên hệ với các doanh nghiệp uy tín liên kết tiêu thụ sản phẩm của nông dân trong mô hình và xem xét cho những hộ dân có đất liền kề với mô hình tham gia mở rộng sản xuất lúa hữu cơ... Ông Trần Thanh Nam yêu cầu nông dân nhanh chóng trồng các loại hoa phù hợp hoặc cây ô môi cặp bên tuyến đường cộ đan vừa dẫn dụ thiên địch - vừa tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp cho đồng ruộng; khuyến khích Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Phú Xuân mở một số dịch vụ phù hợp./. 

Trần Trọng Trung