Xuất bản thông tin

null Thành lập tổ liên kết chăm sóc mít theo hướng hữu cơ

Trang chủ Tin hoạt động

Thành lập tổ liên kết chăm sóc mít theo hướng hữu cơ

Sáng ngày 30/01/2024, Hội Nông dân xã Phú Thọ, huyện Tam Nông tổ chức thành lập hai Tổ liên kết và tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc mít theo hướng hữu cơ.

Thành lập tổ Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc mít theo hướng hữu cơ

Tổ có nhiệm vụ chăm sóc cây mít theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường theo quy định; chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay mang lại hiệu quả kinh tế cao nhằm góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và Quốc phòng – an ninh của địa phương. Đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện mô hình trồng mít, liên hệ với các ngành chuyên môn, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn về sản xuất mít theo hướng hữu cơ.

Tổ Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc mít theo hướng hữu cơ xã Phú Thọ

Việc thành lập tổ giúp nông dân có điều kiện cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẽ kỹ thuật trồng cây mít đạt hiệu quả cao. Qua đó góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế ở địa phương./. 

Chí Cường