Xuất bản thông tin

null Đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp lần XI

Chi tiết bài viết Tin tức

Đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII và Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp lần XI

Ngày 30/6/2020, Ban Dân vận Huyện Ủy Tam Nông đã tổ chức hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Sau khi nghe ông Phạm Văn Đặng - Trưởng Ban Dân vận Huyện Ủy -Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gợi ý, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều nội dung rất thiết thực.

Về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại biểu thống nhất chọn phương án 1 nhưng cần phải đánh giá lại tình hình tăng trưởng kinh tế do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 và có phương án, chỉ tiêu phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay; bổ sung phần đánh giá tình hình kinh tế tập thể và đề ra chỉ tiêu giải pháp phát triển kinh tế tập thể trong 5 năm tới; bổ sung phần dự báo tình hình dịch bệnh và thiên tai có diễn biến phức tạp khó lường; nên quan tâm vào vấn đề nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chủ yếu tập trung vào xây dựng con người, thế trận lòng dân...

Về dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, đại biểu góp ý chỉ tiêu xử lý chất thải nguy hại đạt 100% là không khả thi, có đại biểu đề xuất đạt từ 85% trở lên; bổ sung phần đánh giá tình hình hoạt động của các Hợp tác xã và có chỉ tiêu, giải pháp phát triển Hợp tác xã trong nhiệm kỳ tới. Nhiều đại biểu đề xuất nên chọn một lĩnh vực trọng tâm để tập trung đầu tư phát triển, chứ không nên xem lĩnh vực nào cũng quan trọng rồi tập trung đầu tư dàn trải, kém hiệu quả. Phải quy hoạch vùng trồng lúa chất lượng, an toàn và xây dựng thương hiệu lúa gạo đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp

Thông qua hội nghị, nhằm tập hợp và phát huy được trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân huyện Tam Nông vào việc xây dựng, góp ý, đề xuất những chủ trương, quyết sách đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào các dự thảo các văn kiện Đại hội của Đảng...

Trần Trọng Trung