Xuất bản thông tin

null Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Trang chủ Tin hoạt động

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Chiều ngày 21/12/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham dự tại điểm cầu UBND huyện Tam Nông, có ông Trần Thanh Nam – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Huyện cùng lãnh đạo các ban, ngành huyện.

Tam Nông tham dự Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình 02 năm triển khai

thực hiện Đề án 06 của Chính phủ

Hội nghị đã nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06, phát biểu, tham luận của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Các ý kiến tập trung nêu rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân trong triển khai Đề án 06 trong 2 năm qua, cũng như đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc triển khai Đề án 06 nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung.

Theo đó, qua 2 năm thực hiện Đề án 06 đã đem lại nhiều kết quả tích cực, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân về chuyển đổi số nói chung, Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến; nhiều tiện ích từ dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh điện tử đã được cung cấp, người dân và xã hội ngày càng thụ hưởng tốt hơn, 38/53 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 105 triệu dữ liệu được bổ sung, cập nhật thường xuyên bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, đã kết nối với 15 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước, 3 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương…

Tiếp tục thực hiện Đề án 06 vào năm 2024, với chủ đề “Hoàn thiện hạ tầng công nghệ, số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số”. Tổ công tác triển khai Đề án 06 xây dựng phụ lục 81 nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2024, gồm 20 nhiệm vụ chung và 61 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện xuyên suốt 17 nhiệm vụ từ nay đến tháng 6/2024 (trước thời điểm Luật Căn cước có hiệu lực) như hoàn thiện pháp lý triển khai các nội dung Đề án 06; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí; đẩy mạnh ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phát triển tiện ích trên VneID./.

 Yến Nhi