Xuất bản thông tin

null Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 19, diện tích 3.276,90m2, đất tọa lạc xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 01, tờ bản đồ số 19, diện tích 3.276,90m2, đất tọa lạc xã Phú Thành B, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp