Xuất bản thông tin

null Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 19/6/2020, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Nông cùng các ban ngành và các tổ chức – chính trị xã hội huyện, Đảng ủy, UBND các xã-thị trấn đã đến thăm và dự họp mặt với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Các đồng chí lãnh đạo Huyện Tam Nông đã đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện trong công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân và định hướng dư luận xã hội... Nổi bật là tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền thành công Đại hội Chi-Đảng bộ cơ sở trong huyện và thông tin những sự kiện, thành tựu nổi bật đã đạt được của huyện trong thời gian qua... góp phần đóng góp thiết thực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

Lãnh đạo huyện đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe, tặng quà và động viên, chúc mừng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện nhân kỷ niệm 95 năm ngày báo chí Cách Mạng Việt Nam.

                 Trần Trọng Trung.