Xuất bản thông tin

null Kiểm tra chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất

Ngày 12/6/2020, đoàn công tác các Sở Nông Nghiệp; Tài Chính; Lao động, Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Tháp đã đến huyện Tam Nông kiểm tra chương trình Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2017 - 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Giai đoạn 2017 - 2019, toàn huyện đã có 128 hộ ở các xã Phú Đức, Phú Hiệp, Phú Thọ, Phú Cường, Phú Thành B, Tân Công Sính và Hoà Binh tham gia các Dự án. Từ nguồn vốn trên 1 tỷ 63 triệu đồng, các hộ đã được hỗ trợ máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy xịt phân bón, bò sinh sản, kiệu giống và dự án nuôi ong lấy mật… Sau 3 năm thực hiện các Dự án, đã có 54 hộ thoát nghèo bền vững, thu nhập bình quân mỗi hộ tăng từ 40 - 75%, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,96% - 5,22%, tạo việc làm cho 222 lao động và góp một phần thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh. Qua đó, địa phương đề nghị Tỉnh duy trì Dự án và tăng thêm nguồn vốn hỗ trợ, nghiên cứu mở rộng thêm ngành nghề sản xuất, chăn nuôi…

Đại diện Đoàn kiểm tra tỉnh Đồng Tháp đã đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện và quản lý hiệu quả các Dự án - nhất là Dự án hỗ trợ máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy xịt phân bón… đã tạo việc làm ổn định, giúp nông dân tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Yêu cầu các ngành huyện và chính quyền địa phương tăng cường giám sát chặt chẻ dự án trồng kiệu và nuôi bò sinh sản ở xã Phú Hiệp và Tân Công Sính phải đúng danh mục Dự án ban đầu chứ không chuyển sang mục đích khác; thu hồi vốn khi đến hạn phải nộp về Phòng Tài Chính huyện theo quy định để luân chuyển vốn cho các hộ khác tiếp tục thực hiện dự án…

Trần Trọng Trung