Xuất bản thông tin

null Họp hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP huyện

Ngày 12/6/2020, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - gọi tắt là OCOP” huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức cuộc họp đánh giá và xếp hạng 7 sản phẩm của 5 chủ cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các xã An Hòa, An Long, Phú Ninh, Phú Thành A và Phú Hiệp.

Tại cuộc họp, các chủ cơ sở lần lượt thông qua ý tưởng kinh doanh và lựa chọn ý tưởng kinh doanh, với các sản phẩm khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa như: sản phẩm “gạo lứt Huyết Rồng” và “bột gạo lứt Huyết Rồng” của ông Năm Đấu; “Nước mắm cá linh” và “Dưa kiệu” của cơ sở Thành Công 2; “Kẹo mạch nha” của cơ sở Út Triều; “Mắm cá chốt” của cơ sở Sáu Thưa và “Nước mắm nhỉ cá linh truyền thống” của cơ sở Bích Tuyền.

Qua đó, các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao hình thức cũng như chất lượng của các sản phẩm. Đồng thời, góp thêm một vài ý kiến về mẫu mã, bao bì, chữ viết in trên nhãn hiệu của sản phẩm. Đề nghị các chủ cơ sở nên sử dụng bao bì thân thiện môi trường, nhãn hiệu phải bắt mắt và phải có câu “slogan” ngắn gọn, súc tích gây ấn tượng, thu hút người tiêu dùng...

Theo đó, Hội đồng sẽ họp riêng và đánh giá, xếp hạng từng sản phẩm đạt OCOP huyện năm 2020 sẽ thông báo với chủ cơ sở biết để chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục đăng ký Tỉnh chấm điểm sản phẩm đạt OCOP cấp Tỉnh.

Trần Trọng Trung