Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tiếp công dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tiếp công dân

Ngày 04/6/2020, ông Huỳnh Thanh Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông cùng lãnh đạo các ngành chức năng huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Tràm Chim đã tiếp và đối thoại với ông Trần Quốc Dũng và bà Quách Thu Thuỷ ngụ khóm 3, thị trấn Tràm Chim khiếu nại yêu cầu được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất (gọi tắt là hỗ trợ 3 lần) để thực hiện Dự án Hệ thống đê bao ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ đời sống của người dân tại thị trấn Tràm Chim.

Đồng thời, yêu cầu bồi thường thiệt hại do không xác định hưởng chính sách hỗ trợ 3 lần. Lý do ông Dũng, bà Thuỷ không phải là đối tượng hưởng lương thường xuyên, đối tượng đã nghỉ hưu hưởng trợ cấp xã hội.

Ông Dũng và bà Thuỷ đã uỷ quyền cho 2 đứa con đến dự đối thoại… Sau khi nghe nội dung trình bày khiếu nại của ông Dũng, bà Thuỷ và ý kiến của các ngành chức năng, ông Huỳnh Thanh Sơn - Chủ tịch UBND huyện Tam Nông ghi nhận những ý kiến đề nghị và yêu cẩu của công dân. Huyện sẽ họp Hội đồng giải quyết khiếu nại và có văn bản trả lời cho ông Dũng, bà Thuỷ theo đúng Luật định.

Trần Trọng Trung