Xuất bản thông tin

null Thăm, tặng quà lực lượng tiểu đoàn bộ binh huyện đang huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ

Chi tiết bài viết Tin tức

Thăm, tặng quà lực lượng tiểu đoàn bộ binh huyện đang huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ

Ngày 27/6/2022, Lãnh đạo Huyện ủy, UBND và Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức Đoàn đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh đang huấn luyện diễn tập khu vực phòng thủ Huyện năm 2022 tại Bắc Dầu - Quán Tre, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình.

 

Lãnh đạo huyện Tam Nông đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình  ăn, uống, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, luyện tập của các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh; đồng thời, động viên lực lượng hãy phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đảm bảo đầy đủ quân số và phương tiện kỹ thuật, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, trong quá trình huấn luyện phải đảm bảo an toàn, luyện tập như thật... đúng với phương châm: “thao trường đổ mồ hôi - chiến trường bớt đổ máu”. Qua đó, lãnh đạo huyện đã trao tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn bộ binh thuộc Ban chỉ huy Quân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

                                                                    

Trần Trọng Trung.