Xuất bản thông tin

null Cấp 20.922 thẻ Bảo hiểm y tế và 1.461 sổ Bảo hiểm xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Cấp 20.922 thẻ Bảo hiểm y tế và 1.461 sổ Bảo hiểm xã hội

Trong 05 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện Tam Nông đã cấp 20.922 thẻ BHYT và 1.461 sổ BHXH. Trong đó, cấp mới 16.349 thẻ BHYT và 531 sổ BHXH. Tính chung, từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện Tam Nông có 88.390 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có 87.174 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,16% dân số.

Trong 05 tháng đầu năm 2022, BHXH huyện đã thu được 68,92 tỷ đồng. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 37,74 tỷ đồng, thu BHXH tự nguyện được 1,65 tỷ đồng, thu BHTN là 1,78 tỷ đồng, thu BHYT 27,55 tỷ đồng và thu lãi chậm đóng là 203 triệu đồng.

Cùng thời gian trên, BHXH huyện đã chi trả trên 49 tỷ đồng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người được hưởng. Trong đó, chi trả các chế độ BHXH trên 42 tỷ đồng, tạm ứng chi phí KCB BHYT hơn 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 5/2022, số nợ BHXH, BHTN, BHYT là 15,33 tỷ đồng. Trong đó, số nợ BHXH là 14,49 tỷ đồng gồm: nợ dưới 1 tháng là 0,29 tỷ đồng, nợ từ trên 1 tháng đến dưới 6 tháng là 0,89 tỷ đồng, nợ từ 6 tháng trở lên là 13,31 tỷ đồng; nợ BHTN là 0,15 tỷ đồng; nợ BHYT là 0,69 tỷ đồng, nợ lãi chậm đóng là 3,79 tỷ đồng.

 

Ông Phạm Hiếu Nghĩa - Giám đốc BHXH huyện Tam Nông cho biết: “Từ nay đến cuối năm 2022, BHXH huyện tiếp tục tập trung thực hiện công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thu đạt chỉ tiêu quý 2/2022; thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động tăng, giảm kịp thời và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN còn nợ chậm đóng, nợ đọng, nợ kéo dài; tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông, đối thoại trực tiếp chính sách BHXH, BHYT năm 2022 và thành lập mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện; thực hiện các chế độ BHXH cho người lao động tại đơn vị sử dụng lao động năm 2022 và làm việc về công tác thanh lý hợp đồng Đại lý thu UBND các xã, thị trấn, chuyển giao qua Đại lý thu Bưu điện huyệnPhấn đấu đến cuối năm 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt 96,39%. Trong đó, đối tượng tự đóng theo hộ gia đình đạt từ 95% trở lên; đối tượng học sinh đạt từ 100% và đối tượng hộ gia đình cận nghèo đạt 100%...”        

Trần Trọng Trung.