Xuất bản thông tin

null Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 01/6/2022, HĐND huyện Tam Nông đã tổ chức cuộc họp liên tịch với UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện để chuẩn bị kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đây, các đại biểu đã cơ bản thống nhất với Kế hoạch liên tịch, dự kiến chương trình kỳ họp thứ năm HĐND huyện và Kế hoạch Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND huyện, khóa XII. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ năm các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về xây dựng xã Phú Thành A và xã Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại V; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về mua mới xe ô tô; về bổ sung vốn ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện...

 

Dự kiến kỳ họp thứ năm HĐND huyện Tam Nông khóa XII trong 02 ngày 19 và 20/7/2022.

Trần Trọng Trung