Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thu tiền nền nhà trả chậm

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thu tiền nền nhà trả chậm

Ngày 06-05-2020, UBND huyện Tam Nông tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thu tiền nền nhà trả chậm chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 1 và 2 năm 2020.

Tổng số tiền còn lại các xã, thị trấn trong huyện phải thu là hơn 64 tỷ/gần 83 tỷ đồng, chỉ tiêu thu năm 2020 là 08 tỷ đồng. Theo kế hoạch UBND các xã, thị trấn trong huyện tổ chức thành lập các tổ phân công cụ thể cán bộ phụ trách, theo dõi sổ sách rõ ràng, chi tiết từng đối tượng để có kế hoạch thu đúng thời điểm, thu phân kỳ đối với các các hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn; tổ chức thực hiện thu bằng nhiều hình thức, áp dụng các biện pháp hiệu quả, tập trung thu tiền các hộ dân có điều kiện về kinh tế, biểu dương những hộ khó khăn hoàn thành nghĩa vụ tài chính, vận động thu dứt điểm đối với các hộ gia đình Đảng viên, có thân nhân là cán bộ, công viên chức, hội viên các đoàn thể có khả năng nộp nhưng con kỳ kèo; Cũng cố hồ sơ lưu trữ, bảo quản tốt các quyết định: giao nền, điều chỉnh, thu hồi nền, các khế ước, biên bản, các văn bản pháp lý…Các ngành chuyên môn huyện kịp thời hướng dẫn các thủ tục theo đề xuất của xã đúng quy định, tham mưu UBND huyện điều chỉnh, xử lý các trường hợp còn vướng mắc.

Ông Huỳnh Thanh Sơn – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông yêu cầu các xã, thị trấn quyết tâm thực hiện tốt công tác thu tiền nền nhà trả chậm, nghiên cứu nhiều giải pháp thu hiệu quả để hoàn thành chỉ tiêu đề ra…

Chí Cường