Xuất bản thông tin

null Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tam Nông tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Tam Nông tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 07/5/2020, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Tam Nông đã tổ chức  Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đại hội điểm đầu tiên để rút kinh nghiệm chỉ đạo Đại hội các Chi bộ cơ quan trong toàn Đảng bộ huyện. Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Huyện ủy Tam Nông, Chi bộ các cơ quan trong toàn Đảng bộ huyện và 15/15 đảng viên Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Tam Nông đã tham dự.

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Tam Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực thi có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành, làm tốt công tác xây dựng Đảng; hằng năm đều đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh” thực hiện đạt và vượt 18/18 chi tiêu về chuyên môn Nghị quyết đề ra. Hai năm liền (2018 - 2019), đơn vị được Tòa án Nhân dân tối cao tặng danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và tặng Cờ thi đua Tòa án Nhân dân có thành tích xuất sắc…

Trong nhiệm kỳ, đã thụ lý 3.914 vụ việc các loại; giải quyết được 3.904 vụ việc, đạt tỷ lệ 99,7%. Tất cả các bản án khi có hiệu lực pháp luật đều được đảm bảo thi hành đúng quy định 100%. Chất lượng giải quyết án đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng luật, không có trường hợp xét xử oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm; không có án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán...

Đại hội đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 9 chỉ tiêu quan trọng. Nổi bật là tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đủ mạnh. Giải quyết, xét xử án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động từ 95% trở lên. Tỷ lệ án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán dưới 1,5%. Phấn đấu trong nhiệm kỳ không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, Nhà nước; hằng năm xếp loại Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Đại hội đã bầu cử ban chi ủy nhiệm kỳ mới với 3 đ/c. Bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Tam Nông khóa III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Hứa Quang Thông được tín nhiệm bầu tái giữ chức Bí thư Chi bộ và bà Nguyễn Kim Doãn được tín nhiệm bầu tái giữ chức Phó Bí thư Chi bộ. Bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                            Trần Trọng Trung