Xuất bản thông tin

null Tổ khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khảo sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết Tin tức

Tổ khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khảo sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tam Nông

Ngày 04/3/2022, Tổ khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp do bà Đoàn Duy Thùy Ngạn, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng đã đến thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông khảo sát về việc thực hiện chế độ hỗ trợ kịp thời đối với những người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Nghị quyết số 16, ngày 08/02/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 78 ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo từ ngày 01/6/2021 đến 31/01/2022, tổng nhu cầu kinh phí phòng, chống Covid-19 trên 4 tỷ đồng. Tổng kinh phí cấp bổ sung trong năm 2021 trên 3.701 triệu đồng. Kinh phí chi phụ cấp chống dịch là 102 triệu đồng. Kinh phí huyện cấp bổ sung 646 triệu đồng... Trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, địa phương kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét bổ sung các đối tượng Shiper áo xanh, tổ hỗ trợ sản xuất, tổ truy vết, tổ phản ứng nhanh...và hỗ trợ cho các thành viên tham gia; có văn bản hướng dẫn mốc thời gian chi cho Ban Chỉ đạo được hưởng phụ cấp theo quy định; cấp bổ sung kinh phí còn lại cho lực lượng phòng, chống dịch covid-19 theo thực tế của địa phương...

Tổ khảo sát Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những kiến nghị trên và yêu cầu địa phương rà soát các đối tượng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tổng hợp danh sách chi hỗ trợ kịp thời theo quy định và phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc về trên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Trần Trọng Trung