Xuất bản thông tin

null Chương trình đối thoại cùng Nhân dân về những chính sách mới trong Bộ luật Lao động và những quy định về chế độ hưu trí

Trang chủ Tin hoạt động

Chương trình đối thoại cùng Nhân dân về những chính sách mới trong Bộ luật Lao động và những quy định về chế độ hưu trí

Ngày 08/5/2021, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh tổ chức phát sóng trực tiếp Chuyên mục đối thoại cùng Nhân dân, với chủ đề “Chính sách mới trong Bộ luật Lao động và những quy định về chế độ hưu trí”.

Qua 60 phút phát sóng, Chương trình đã tiếp nhận được 13 cuộc gọi điện thoại của thính giả đặt câu hỏi với 02 diễn giả, gồm: ông Phạm Hiếu Nghĩa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Huyện và bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xung quanh những điểm mới trong Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; những hồ sơ, thủ tục đề nghị hưởng chế hộ hưu trí; điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 01 lần, chế độ thai sản,...

Chương trình đối thoại cùng Nhân dân được phát sóng định kỳ 03 lần/tháng, với các chủ đề có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Đây là dịp để chính quyền địa phương lắng nghe, giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, đồng thời truyền tải kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh, Huyện đến Nhân dân biết, thực hiện. Qua đó, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, từng bước xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân./.

Trần Trọng Trung.