Xuất bản thông tin

null XÃ PHÚ NINH

Trang chủ Chi tiết bài viết

XÃ PHÚ NINH

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ NINH

 

 

- Ông: Nguyễn Minh Quân.

- Sinh năm: 01/10/1974.

- Quê quán: Thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã Phú Ninh.

- Điện thoại di động: 0918 715 153

- Địa chỉ email:nmquan.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------------------------

 


 

- Ông: Trần Văn Cước

- Sinh năm: 10/08/1972.

- Quê quán: xã Thường Phước, huyện Hồng ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh.

- Điện thoại di động: 0946 910 161

- Địa chỉ email: tvcuoc.htn@dongthap.gov.vn

----------------------------------------------------

 

 

- Bà: Trương Thị Cẩm Nang.

- Sinh năm: 02/04/1986.

- Quê quán: xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

- Dân tộc: Kinh.

- Tôn giáo: Không.

- Trình độ chuyên môn: Đại học luật.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh.

- Điện thoại di động: 0939 434 934

- Địa chỉ email: ttcnang.htn@dongthap.gov.vn