Xuất bản thông tin

null PHÒNG Y TẾ

Trang chủ Chi tiết bài viết

PHÒNG Y TẾ

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG Y TẾ

 

 - Ông: Võ Hùng Em

- Sinh năm: 1962

- Quê quán: xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng phòng Phòng Y tế

- Điện thoại di động: 0917609132

- Địa chỉ email: drhungem@gmail.com