Xuất bản thông tin

null PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trang chủ Chi tiết bài viết

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

DANH SÁCH THÔNG TIN LÃNH ĐẠO PHÒNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 

- Ông: Hùynh Trung Đạt

- Sinh năm: 26/4/1975

- Quê quán: Xã Tân Huề, Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, ĐH hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại di động: 0931.050515

- Địa chỉ email: Trungdat2018@gmail.com

---------------------------------------------

 

 

- Ông: Ca Quốc Khánh

- Sinh năm: 1967

- Quê quán:  Xã Tân Thành Bình, huyện Mõ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế Nông Lâm

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại di động: 0919.246.346

- Địa chỉ email: caquockhanh67@gmail .com

---------------------------------------------

 

- Bà: Đặng Thị Nguyên Hồng

- Sinh năm: 1979

- Quê quán: Xã Tịnh Thới, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Điện thoại di động: 0397.795.338

- Địa chỉ email: nguyenhongtn@gmail.com