Xuất bản thông tin

null Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri nơi cư trú

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Hội nghị lấy ý kiến, nhận xét của cử tri nơi cư trú

Trong hai ngày, ngày 01 và 02/4/2021 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã An Hòa phối hợp với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người đang sinh sống tại địa phương tham gia ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Được biết ngày 01/4/2021, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại Ấp 1, buổi chiều ngày 01/4/2021, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại Ấp 2; buổi sáng ngày 02/4/202, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại Ấp 3, buổi chiều ngày 02/4/202, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú tại Ấp 4.

Đa số các ý kiến đều nhận xét những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp có đủ tiêu chuẩn, trình độ để đảm đương nhiệm vụ. Cử tri đã thống nhất giới thiệu 44 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó: Ấp 1 (2 tổ, 14 ứng cử viên); Ấp 2 (2 tổ, 10 ứng cử viên); Ấp 3 (2 tổ, 10 ứng cử viên); Ấp 4 (2 tổ, 10 ứng cử viên) với 100% số phiếu tín nhiệm.

Thúy Kiều