Xuất bản thông tin

null Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử

Trong 03 ngày, từ ngày 31/3-2/4/2021, Ban Thường trực UBMTTQ VN xã kết hợp cùng HĐND và UBND xã An Long, tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 60 người ứng cử Đại biểu HĐND huyện - xã.

 Nhằm tạo điều kiện cho cử tri gặp gỡ với những ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm của mình đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện - xã. Sau khi nghe Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thông qua Điều 7 của Luật tổ chức Chính quyền địa phương quy định tiêu chuẩn đại biểu HĐND và điều 37 Luật bầu cử quy định về những người không được ứng cử đại biểu HĐND, đồng thời thông qua tóm tắc tiểu sử của từng người được giới thiệu ra ứng cử.

(Quan cảnh hội hình)

Theo đó bà con cử tri trong xã đã bày tỏ sự tín nhiệm và thống nhất cao đối với những người được giới thiệu ra ứng cử Đại biểu HĐND huyện - xã lần này, và bà con cử tri cũng quan tâm, gởi gấm đến các vị đại biểu nếu sau khi trúng cử hãy tích cực nhiều hơn nữa trong vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện tốt đến việc chăm lo đời sống người dân, lắng nghe ý kiến và tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Đại diện ứng cử viên phát biểu tại hội nghị cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm cũng như những ý kiến nhận xét đối với những đại biểu tham gia ứng cử đại biểu HĐND Huyện - xã. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu sẽ tiếp tục cố gắng làm hết sức mình với các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước cũng như trách nhiệm công dân nơi cư trú, tiếp tục phấn đấu hoàn thiện bản thân, không làm phụ lòng các cử tri, đồng thời mong muốn được sự đóng góp của các cử tri. 

Kết thúc hội nghị, các cử tri đã biểu quyết nhất trí cao về danh sách, tiêu chuẩn những người ứng cử đại biểu HĐND Huyện – xã, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua biên bản của hội nghị.

                                                                                       Thúy Hằng