Xuất bản thông tin

null Đại hội Đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội huyện lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Chi tiết bài viết Tin hoạt động

Đại hội Đảng bộ khối Văn hóa - Xã hội huyện lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, Đảng bộ khối Văn Hóa Xã Hội huyện Tam Nông đã tổ chức đại hội đảng viên lần thứ I nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Huỳnh Thanh Sơn - Phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch UBND huyện tham dự.

Qua hai năm thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2018-2020, đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và các bộ, đảng viên thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu, nổi bật trên các lĩnh vực. Giáo dục và đào tạo đã nâng quy mô và chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tỷ lệ học sinh đều đạt; trên lĩnh vực y tế đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, 12/12 trạm y tế cơ sở đạt chuẩn. Đến nay đã có 4,7 bác sĩ và 13,14 giường bệnh/ 1 vạn dân; lĩnh vực lao động việc làm, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, người có công với Cách mạng được thực hiện tốt, bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho hơn 1.300 lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%. Giai đoạn 2016-2019 đã đưa 743 lao động đi xuất cảnh, chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan tổng số tiền gửi về nước 185 tỷ đồng, tương đương lợi nhuận của 10.000ha sản xuất lúa. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và được cộng đồng hưởng ứng tích cực, chăm lo tốt cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,49%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 2,97%/năm; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch được cải thiện, xây dựng và nhân rộng một số mô hình tự quản cộng đồng dân cư, mô hình hội quán được nhân dân đồng tình. Hoạt động văn hóa, thể thao được phát triển mạnh mẽ, hoat động thông tin tuyên truyền ngày càng đa dạng và phong phú. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không ngừng phát triển và ngày càng nâng chất; lĩnh vực tư pháp được thực hiện chặt chẽ đúng quy định; lĩnh vực nội vụ đã chủ động tham mưu rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị , công tác cán bộ được thực hiện kịp thời đúng quy định của pháp luật; lĩnh vực từ thiện xã hội tiếp tục đạt hiệu quả, nhất là việc góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu tổng quát sẽ xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính quyền, đoàn thể và các nhiệm vụ cấp trên giao. Đảng bộ cũng đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu hội nghị đề ra.

Đại hội đã bầu ra ban chấp hành mới với Ban Chấp hành bộ khối văn hóa xã hội khóa 1, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tái đắc cử chức vụ phó bí thư Đảng ủy khối văn hóa xã hội huyện Tam Nông, đại hội đã bầu 9 đồng chí đi dự đại hội đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàn Quân