Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Quân Sự Huyện Hội nghị phiên cuối năm 2022

Trang chủ Tin hoạt động

Đảng ủy Quân Sự Huyện Hội nghị phiên cuối năm 2022

Ngày 24/11/2022, Đảng ủy Quân sự huyện Tam Nông đã tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2022 và đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Đại tá Trần Văn Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp; ông Trương Văn Sơn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tam Nông; ông Trần Thanh Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã đến dự.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và xây dựng đảng bộ năm 2022, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mặt công tác quốc phòng quân sự địa phương theo chỉ tiêu; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng, huấn luyện đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao… Nổi bật trong năm 2022 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, đảm bảo an toàn trong các hoạt động; tham mưu tổ chức diễn tập các cấp đúng ý định, kế hoạch, phương án quy định được trên đánh giá cao.

Năm 2023, Đảng ủy Quân sự huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên-nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác, xây dựng đảng bộ vững mạnh về tổ chức và cán bộ, đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự thành công…

Trọng Trung.