Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho cá nhân và tập thể đóng góp cho công tác phòng chống dịch covid 19

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho cá nhân và tập thể đóng góp cho công tác phòng chống dịch covid 19

Ngày 24-04-2020, ông Huỳnh Thanh Sơn – Chủ tịch UBND huyện Tam Nông đã đến trao giấy khen cho hai cá nhân là Thượng tọa Thích Thiện Quý – Trụ trì chùa Tâm Thành –xã Phú Cường, Đại đức Thích Phước Huệ - Trụ trì chùa Quê Hương – xã Phú Đức – huyện Tam Nông và hai tập thể là chùa Tâm Thành và chùa Quê Hương vì đã có thành tích tiêu biểu đóng góp an sinh xã hội trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Các cá nhân và tập thể này đã phối hợp với địa phương thành lập nên Quầy hàng 0 đồng và Siêu thị 0 đồng trao miễn phí lương thực, thực phẩm cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người khuyết tật, người bán vé số chịu ảnh hưởng do dịch bệnh CoVid 19…Từ khi thành lập đến nay quầy hàng và siêu thị đã trao hàng ngàn phần quà, với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng vận động các mạnh thường quân và xuất quỹ chùa.

Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các cá nhân tập thể trong công tác chăm lo đời sống cho những hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do dịch CoVid 19. Đồng thời, chủ tịch mong muốn các cá nhân tập thể tiếp tục chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Dịp này, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tam Nông cũng đã trao thư cám ơn của UBMTTQVN huyện cho Thượng tọa Thích Thiện Quý và Đại đức Thích Phước Huệ đã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid 19” của Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chí Cường