Xuất bản thông tin

null Chủ tịch UBND huyện gửi thư cảm ơn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

Chi tiết bài viết Tin tức

Chủ tịch UBND huyện gửi thư cảm ơn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ…

Ngày 24/4/2020, lãnh đạo UBND và Công an các xã-thị trấn trong huyện Tam Nông đã thành lập Đoàn đồng loạt tổ chức đến từng cơ sở kinh doanh, dịch vụ Karaoke, điểm tập Gym, Massa, quán ăn-uống, giải khát…

Trao Thư Cảm ơn của Chủ tịch UBND huyện Tam Nông-Huỳnh Thanh Sơn trân trọng Cảm ơn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hang hóa, dịch vụ và Nhân dân trên địa bàn huyện Tam Nông đã chấp hành tốt việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính Phủ là nghiêm túc thực hiện thực hiện giãn cách xã hội, tạm ngưng kinh doanh, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng… nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Qua đó, biểu dương, động viên kịp thời các các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ… đã  bị thiệt thòi về lợi ích kinh tế, sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo hướng dẫn của các cấp chính quyền.  

Bên cạnh đó, Đoàn còn thông tin về việc cho phép một số cơ sở kinh doanh, dịch vụ hàng hóa thiết yếu mở cửa trở lại, nhưng phải giữ khoảng cách  an toàn và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Nhận được Thư Cảm ơn, hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã bày tỏ niềm vui và hứa sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo hướng dẫn của các cấp chính quyền nhằm góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.                                             

         Trần Trọng Trung