Xuất bản thông tin

null Vận động gần 110 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Chi tiết bài viết Tin tức

Vận động gần 110 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội

Ngày 13/01/2022, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2021, định hướng hoạt động đạo sự năm 2022.

Năm 2021, với tinh thần “học Phật tu nhân”, “Sống tốt đời đẹp đạo”, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp đã cùng với chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác từ thiện xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế... Trong năm, các Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo trong toàn tỉnh đã vận động gần 110 tỷ đồng xây dựng 98 cây cầu bê tông nông thôn, cất hơn 300 căn nhà tình thương, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các hoạt động từ thiện khác. Năm 2022, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh cùng với các Ban trị sự sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là tập trung hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Chí Cường