Xuất bản thông tin

null Tổng kết 05 năm thực hiện nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trang chủ Tin tức

Tổng kết 05 năm thực hiện nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 02/12/2021, Hội Người cao tuổi huyện Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội Người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Châu Văn Bo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đến dự Hội nghị.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Người cao tuổi huyện đã chủ động bám sát Nghị quyết của Trung ương Hội và sự chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”. Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được quan tâm, tổng số người cao tuổi từ 60 đến 79 tuổi được nhận bảo trợ xã hội là 666 cụ, từ 80 tuổi trở lên là 1.666 cụ. Hội đã phối với các ngành, đoàn thể đến thăm hỏi và tặng quà cho hơn 3,2 ngàn người cao tuổi, với tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng đã nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, thực hiện có hiệu quả mô hình gia đình người cao tuổi không vi phạm pháp luật; người cao tuổi tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, các cấp Hội Người cao tuổi trong Huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động người cao tuổi thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua Hội nghị, Hội đã đề ra định hướng hoạt động đến năm 2026 với một số chỉ tiêu cơ bản như: tập hợp từ 85 - 90% trở lên người cao tuổi vào Hội; trên 90% cán bộ Hội các cấp được tập huấn bồi dưỡng kỹ năng công tác Hội và kiến thức lĩnh vực khác, theo chương trình phối hợp giữa Hội và các cơ quan liên quan; phấn đấu 95% trở lên số xã, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; tham mưu, đề xuất để đảm bảo 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế; phấn đấu 90% trở lên Hội Người cao tuổi cơ sở có các loại hình Câu lạc bộ của người cao tuổi.

Chí Cường