Xuất bản thông tin

null Bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Cường đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Cường đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021

Ngày 24/11/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tam Nông tổ chức họp thông qua kết quả và bỏ phiếu đề nghị công nhận xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Theo báo cáo, xã Phú Ninh đã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 51 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 4%, qua khảo sát sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới đạt 98%. Đối với xã Phú Cường, xã được công nhận nông thôn mới năm 2015, hiện xã đã đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2021 đạt hơn 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt hơn 98%. Hiện nay, xã Phú Ninh và Phú Cường đang tích cực vận động Nhân dân thực hiện cải tạo môi trường, cảnh quan, trồng cây xanh, làm hàng rào,…

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo huyện hoàn thiện các hồ sơ minh chứng, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời tăng cường thực hiện các mô hình làm kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân; yêu cầu 02 xã vận động Nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, tạo vẻ mỹ quan cho xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Qua đó, 25/25 thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã bỏ phiếu thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp phúc tra công nhận xã Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới và xã Phú Cường đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021.

Thành Long