Xuất bản thông tin

null Tam Nông tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2010 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tam Nông tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2010 - 2020

Ngày 19/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2010 - 2020.

Theo báo cáo, giai đoạn 2010 - 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy đã làm tốt công tác triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung chăm lo, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Cùng với đó là thực hiện tốt các nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng. Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố, hoàn thiện; đồng thời thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Nội dung, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới và nâng cao. Đội ngũ cấp ủy viên, trước hết là Bí thư cấp ủy, cán bộ, đảng viên hầu hết đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị ngày càng cao; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, có cơ cấu, tỷ lệ tương đối hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Thanh Sơn đánh giá cao những kết quả mà các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đạt được thời gian qua; đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm để cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tập trung lãnh đạo thực hiện tốt trong thời gian tới. Ông Huỳnh Thanh Sơn nhấn mạnh: công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; qua đó, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII đã đề ra.

Dịp này, có 06 Đảng ủy cơ sở và 10 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở được Huyện ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2010 – 2020.

Thành Long